• Sebastian

    Łukaszewski

    Kandyduję na Prezydenta Miasta Konina ponieważ uważam, że mieszkańcy tego miasta zasługują na Prezydenta, który będzie otwarty na ich problemy i sugestie. Chcę, żeby Konin był miastem przyjaznym mieszkańcom, mądrze zarządzanym, otwartym na współpracę.

Szanowni Państwo,

Konin i jego mieszkańcy zasługują na gospodarza miasta godnego ich zaufania. Na osobę, która będzie otwarta na ich problemy i sugestie przez całą kadencję, a nie tylko na kilka miesięcy przed jej zakończeniem. Brak otwartości na dialog był motywem przewodnim kończącej się kadencji Piotra Korytkowskiego. Notoryczny brak jego obecności podczas uroczystości i spotkań odbywający się w mieście, świadczy o braku szacunku dla organizatorów i zapraszanych gości. Sposób zarządzania Urzędem Miejskim, konflikt ze związkami zawodowymi, pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych, to oznaka braku kompetencji do pełnienia tak ważnej funkcji. Wreszcie brak umiejętności w pozyskiwaniu funduszy na newralgiczne inwestycje jak remont mostu na Warcie, walące się kamienice, czy drogi miejskie to oznaka słabości w zarządzaniu.

Jesteśmy grupą mieszkańców od lat aktywnie działających dla Konina. Stanowimy zgrany zespół ludzi pracujących, przedsiębiorców, aktywistów społecznych ludzi związanych z edukacją, kulturą, sportem, organizacjami pozarządowymi.

Nie pozwólmy, żeby kolejne pięć lat było dla Konina czasem straconym Postawmy na otwartość, szacunek, dialog i skuteczność w działaniu. Niech połączy nas Konin.

KWW Otwarty Konin

Otwarty Konin

Program

Prezentujemy Państwu program Komitetu Wyborczego Wyborców Otwarty Konin.
Jest to program realny do zrealizowania, oparty na czterech ważnych filarach:

  1. Inwestycjach w przyszłość
  2. Komforcie życia mieszkańców
  3. Nowoczesnej edukacji
  4. Wysokich standardach kultury i sportu

Chcemy, żeby Konin był miastem otwartym dla pracujących i przedsiębiorców. Miastem otwartym na potrzeby dzieci, młodzieży i seniorów. Miastem wspierającym rodziny, budującym społeczeństwo obywatelskie, które będzie świadome swoich praw i odpowiedzialności. Miastem wykorzystującym swój potencjał i dającym nowe perspektywy młodym koninianom. Miastem, które będzie liderem sprawiedliwej transformacji regionu. Miastem, które będzie dumne ze swoich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Miastem, w którym zagości zielona przestrzeń. Miastem przyjaznym Mieszkańcom, mądrze zarządzanym, otwartym na współpracę, które będzie miało realne plany na przyszłość. Miastem, któremu uda się przekonać młodych ludzi, żeby związali z nim swoją przyszłość.

Nie będziemy obiecywać Państwu rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Wszyscy mamy już dość pustych obietnic, składanych na papierze przed wyborami. Czas na konkretne działanie. Dlatego też nasz program wyborczy opiera się na realnych założeniach, które umożliwią rozwój miasta. Wspólnie uczyńmy go rzeczywistością.

Niech połączy nas Konin

Otwarty Konin

Aktualności

Akcja „Pierwsza pomoc to podstawa”

Komitet Wyborczy Wyborców Otwarty Konin w piątek 16 lutego, podczas briefingu prasowego ogłosił swojego kandydata na Prezydenta Miasta Konina. Jest nim Sebastian Łukaszewski –doświadczony samorządowiec, ekonomista, przedsiębiorca, społecznik.

28 marca, 2024